Säkerhetsrådet tar kanske beslut nu

Om eldupphör och israeliskt tillbakadragande från Gaza.

Ummena al-Ghoola Condi Rice kan kanske inte stå och försvara Israels folkmord! Fasen! Tekniken gör att en del kommer ut ju.

Stackars alla folkmördare som inte kan göra jobbet  ifred längre!  Och si, det blir inget annat än ”intensifierade ansträningar” för att förhindra  vapensmugglingen till Gaza. Israel utplånade halva Gaza helt i onödan! Snacka om att göra bort sig. Fast göra bort sig är för milt. De står i skiten ända upp till hjässan!

We will not go down, Michael Heart

Tack, Hanan!

Varför utrotar Israel palestinierna?

mtbw-yyuy

Det enda israelerna kan göra nu är att hålla fast vid sin förblindning och verklighetsfrånvändhet för att försöka undgå sitt förödande hårda öde, som redan är nära förestående. Hela vägen mot sitt nederlag kommer de att sjunga sina olika välkända offersånger. Eftersom de är uppfyllda av den egocentriska föreställningen om sin egen överlägsenhet, kommer de att vara uppslukade av sina egna plågor, men helt blinda för de plågor som de tillfogar andra. Enastående nog agerar israelerna som ett sammanhållet kollektiv när de fäller bomber på andra, men när de blir de minsta sårade lyckas de alla göra sig till slutna enheter av sårad oskuld. Det är denna skillnad mellan deras självbild och den bild vi andra har av dem som gör israelerna monstruöst utrotningsbenägna. Det är denna skillnad som hindrar israelerna från att förstå sin egen historia, och som hindar dem från att förstå anledningen till de många upprepade försöken att förstöra deras stat. Det är denna skillnad som hindrar israelerna från att förstå innebörden av Ha-Shoah så att de kan förhindra nästa Shoah. Det är denna skillnad som hindrar israelerna från att tillhöra mänskligheten.

Än en gång blir judarna tvungna att gå ett okänt öde till mötes. I viss mån är det en resa som jag själv började för inte så länge sedan…

Gilad Atzmon

Kommunisternas blogg

Just Nu!

Katjusha-raketer faller över norra Israel!

Uppdaterad! Två raketer är det och det är okänt vilken grupp står bakom.

Någon grupp kan ha lyckats ta sig förbi särkerhetsspärrarna.

Det kan även vara en provokation.