Samir Geagea

Samir Geagea, doktorn som valde kriget framför läkarstudierna

Samir Geagea är en av de ivrigaste försvararna av Sinioras regering. Den väststödda regering som den kallas i svensk press. Jag antar att svenska tidningsläsare utgår från att en ”Väststödd Regering” är en regering som består av civiliserade, fina människor som står för västerländska ideal som frihet, jämlikhet, rättivasa etc… till skillnad från de barbariska muslimerna i oppositionen. Att oppositionen består av kristna, muslimer och druser är det ingen som vill nämna hittills.

Så vilka är dessa väststödda fina herrar? Den mest högljudda, stöddiga och färgstarka bland dem är Samir Geagea, född 1952 i östra Beirut. En man som kallas Hakim, slang för doktor, av sina anhängare. Men det är bara det att Samir Geagea avslutade aldrig sina läkarstudier. Två gånger avbröt han dem för att delta i ”befrielsen” av libanesiska områden.

Första gången var det 1975-1976 när han ”befriade” det palestinska flyktinglägret Tall al-Zaatar. Efter ett drygt år av belägringar, strider, beskjutningar och dödande av flyktinglägrets invånare när de försökte komma ut, belägrade man lägret i 53 dygn och beköt det oavbrutet. Man klippte av vattenledningar och elledningar. Och man sköt de som försökte få tag i vatten vid ett par vattenledningar som man inte kunnat stänga av i utkanten av lägret. Den 12 augusti föll Tall al-Zaatar i Geageas och hans vänners händer. Tusentals av dem överlevande avrättades. Tusentals andra hade redan dödats av bombardemanget. Inte en enda vuxen man överlevde därifrån utom några få gamla. De som kom ut var barn och kvinnor, de flesta redan illa skadade. Detta vet jag därför att jag var där.

I de sammandrabbningar som följde skadades han och skickades till Frankrike för behandling. Därefter deltog han i masskern i staden Ehden, där han slogs mot presidensonen Tony Franjieh, som också var kristen maronit och ledare för Maradapartiet i ett försök att ”ena” de kristna styrkorna. Han misstänks än idag för mordet på Tony Franjieh, hans hustru Vera och hans treåriga dotter Jihan.

När Israel invaderade Libanon 1982 ställde hans styrkor till med massakrer och etnisk rensning av de drusiska byarna som gränsade till kristna byar i Shoufbergen. När israelerna drog sig tillbaka hämnades druserna under ledning av Walid Jumblat genom att göra detsamma mot kristna byar. Och ja, både Jumblatt och Geagea har ministrar i den ”väststödda” regeringen idag och är bundisar.

Och det var De Libanesiska Styrkorna som massakrerade de två palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila där flera tusen palestinier fick sätta livet till medan den israeliska armén höll vakt runtkring flyktinglägren. I Sabra och Shatila förlorade jag klasskamrater och flera familjer, kvinnor och barn, som kommer från samma by som jag i Palestina och som hade överlevt massakern i Tall al-Zaatar sex år tidigare.

Eli Hobeika, Samir Geageas ledare och kamrat då, var den som ansvarade för det hela. Om Geagea själv deltog i massakrerna vet jag inte. Men Samir nöjde sig inte med andra plats. Han röjde Eli Hobeika ur vägen och tog över som ledare för de beryktade styrkorna.

I början av 1990-talet stred han mot General Aoun efter Taifavtalet som krävde att De Libanesiska Styrkorna skulle upphöra som milis och bli ett politiskt parti. Samir Geagea sattes i fängelset anklagad för sprängningen av Najatkyrkan. Han åtalades för mordet på premiärministern Rashid Karami (sunni) och ledaren för Ahrarpartiet Dany Chamoun (kristen).

Samir Geagea dömdes till döden av en libanesisk domstol men domen förvandlades til livstid. De Libanesiska Styrkorna upplöstes. Han släpptes ut ur fängelset 2005. Han återtog sin ”politiska” karriär och är idag en av de mest kända figurerna inom 14-mars rörelsen.

 Wikipedia/arabiska  Wikipedia/engelska

SvD SvD1 DN 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser