Sista chansen att skriva under upprop

Drömmen om en morgondag, Ismail Shammout, Palestina

Detta mail har jag fått från Anna Wester, Palestinagrupperna:

Efter att 40 år av ockupation uppmärksammades under förra året, hamnar ett annat sorgligt jubileum i fokus i år. 2008 innebär att det palestinska folket upplever det 60:e året av Al Nakba, Katastrofen. Det var under sexdagarskriget 1967 som Israel ockuperade Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem – då hade fördrivningen och förtrycket av palestinierna redan pågått i 20 år.

På årsdagen av ockupationen publicerades ett upprop på en helsida i Svenska Dagbladet, annonsen betalades av undertecknarna och budskapet var att 40 år av ockupation är nog! Palestinagrupperna i Sverige har nu tagit initiativ till ytterligare en annons, denna gång för att uppmärksamma Al Nakba 60 år den 15 maj.

En bra annonsplats kostar uppemot 100 000 kronor, så för att vi skall klara det och för att annonsen skall få stor uppmärksamhet behövs många namnunderskrifter och bidragsgivare. Sprid till alla du känner!

Skriv under uppropet genom att betala minst 200 kronor (Även mindre bidrag är välkomna och den som kan får gärna betala en större summa!) på pg 147 78 80-7. Skriv ditt namn och din titel eller ort.

Anonyma bidrag är självklart också välkomna.

Obs: Det är försent nu att hinna se vilka det är som betalat in genon banken så du kan göra så här: För över pengarna till pg 147 78 80-7, gärna genom din internetbank, kopiera inbetalningeskvittot och maila den till Anna Wester anna@palestinagrupperna.se och skriv ditt namn och din titel som ska komma med i annonsen! Anna måste ha namnen senast vid lunchtid på måndag 12 maj.

Rawia

Annonser

Oppositionen i Libanon är enig

 

Michel Aoun

Från staden Saida uttryckte Osama Saad, sunnimuslimsk ledare sin förståelse för oppositionens reaktion i Beirut. Och någon timme senare talade general Michel Aoun, tidigare överbefälhavare och president i Libanon. Han såg tämligen nöjd ut och sa att vägarna och flyplatsen kommer att öppnas snart. Och han menade att oppositionen även kommer att ta bort sina ökända tältläger mitt i staden men att det kommer att ske samtidigt som Seraljen töms. Saray, på libanesiska är regeringens säte i Beirut.

Aoun sa även att ingen behöver frukta för repressalier, alla medborgare kommer att få känna sig trygga, utom politiska ledare som sett till att situationen blev som den blev. De kommer att avkrävas politisk ansvar.

Nu meddelar man att vägen mellan Beirut och södra Libanon har öppnats och inga strider hörs i Beirut. Walid Jumblat har meddelat att han finns kvar i sin bostad i Beirut vilket ledde till att armén skickade dit en stor styrka för att skydda bostaden mot angrepp.

Weam Wahhab, från drusiska Tayyar Tawhid som är en del av oppositionen sa att ingen hotar Jumblat och att ingen behöver vara orlig för strider i bergsområdena. Han kallade Fuad Siniora för tjuv som sugit ut libaneserna under 15 års tid och sa att han borde ha avgått med sin olagliga regering sedan två år tillbaka. Han uppmanade Siniora att avgå nu.

Edmond Saab, en av chefredaktörerna för tidningen an-Nahar som står 14-mars nära, uttryckte sin förvåning över Walid Jumblats taiming när han talade om kommunikationsnätet och regeringens beslut att åttala dem som var inblandade i den frågan. ”Alla vet vad som händer vid strejker och demonstrationer. Det är oroligt då så det förslår…”

I bästa fall kan det stanna vid det här. Att man nu tvingas sitta och förhandla, välja ny president och ny regering. Det är läge att göra det nu. Oppositionen står enad och likaså 14-marsrörelsen. Och man har nu med blotta ögat fått se vad en fortsatt konflikt kan leda till. Ingen människa med ett uns förstånd och som vet vad Libanon gått igenom kan önska något annat.

Och som det ser ut idag består oppositionen verkligen av alla befolkningsgrupper. Sunniter vars främsta ledare är Saad och Karami, druser genom Tayyar Tawhid och prins Arslan, kristna representerade av general Aoun och Sleiman Franjieh. Det är dock någon som inte nämns i västerländsk och svensk media av någon anledning. Man framställer det som en konflikt mellan en milis stödd av Syrien och Iran och resten av landet. Inte ett ord om att regeringen har varit olaglig i över två år och att alla andra folkgrupper ingår i oppositionen. Även kommunistpartiet uttryckte idag sitt stöd för oppositionen genom ett samtal med tevekanalen Aljazeera.

SvD DN

En bön… till en övergiven brunn

Knessetledamoten Wasel Taha skadades i huvudet

 

Wasel Tahas son Muhammad var en av dem som utsattes för misshandel

 

 

Tusentals israeler av palestinskt ursprung hade fått tillstånd att demonstrera igår för flyktingarnas rätt att åvervända. Man gick från Nazareth till en närliggande utplånad by, Saffouriyya. De möttes av motdemonstranter och specialstyrkan som inför världens tevekameror misshandlad och sprkade på sittande eller liggande… man sköt tårgas och arresterade flera demonstranter…

Samtidigt visade Elias Karram, Al-Jazeeras korrespondent från Nasareth ett reportage med en palestinsk 80-årig kvinna som han tog med till den raserade byn där hon föddes. Tanten talade normalt och gick runt och visade var hennes faders hus låg och talade om träden…

Ända tills hon såg husets brunn… Då stack hon huvudet in i brunnen och började sjunga och gråta högt om vartannat… och till en makaber melodi sjöng hon om sitt lidande sedan fördrivningen… Och avslutade med en bön till brunnen: Jag kommer att dö snart men du kommer att finnas kvar… Glöm inte mig… Jag har aldrig glömt dig… Karram lyckades inte få tanten tillbaka till nutiden…

Det visade sig att tanten brukade gömma sig i brunnen när hon var barn… Den hade varit hennes gömställe och där hon samlade sina tankar… eller satt och pratade lugnt med en kompis eller ett syskon. Brunnen var som ett vanligt underjordiskt rum där dricksvattnet samlades på ena sidan längst ner…

Det var ett tydligt exempel på det trauma som aldrig gått över för palestiniernas del. Israelerna kan festa och blicka framåt medan palestinierna har levt i sorgen som hela tiden lett raka vägen till det förflutnas brunnar… och till hus som ligger idag som vita stenar som sticker upp i gräset och vinrankor som växer vilt…

Och jag blir än mer förtvivlad… Dessa tårar som har följt mig genom hela livet… Den sorgen som jag aldrig riktigt förstod… var plötsligt solklar… En förbrytelse har begåtts mot dessa människor och de har aldrig någonsin funnit sig i det… Och det var bara den första förbrytelsen följts av en hel rad andra förbrytelser och förnedring de utsattes för.

Och även om de aldrig kunde komma till det förflutnas brunnar… har det förflutnas brunnar alltid kommit till dem… aldrig lämnat dem egentligen… Det är band som bara döden kan klippa av…

 

 

 

 

Arabs48  Jinge

Göran Rosenberg i DN SvD SvD1 SvD2 Dagen Politiken AB

Gasaffären mellah Egypten och Israel är olaglig

 

Egptier krävde igår att gasaffären upphävs

Igår krävde egyptiska politiker att den sittande regerignen i Egypten ställs inför rätta för gasaffären med Israel. De ser det som stridande mot landets grundlag och en fara för landets säkerhet. Man säger även att det finns starka misstankar om korruption när rapporter visat att man säljer gasen till Israel till på tok för låga priser. Det var under ett möte som hölls av parlamenteriker, jurister och folkliga och fackliga ledare.

Dr. Yahya al-Gamal, specialist och docent i grundlagsfrågor menar att den egyptiska regeringen brutit mot grundlagen när de slöt en affär som gäller landets naturtillgångar utan att förankra det i parlamentet först. Egyptisk grundlag säger att affärer av det här slaget måste godkännas av parlamentet först.

Talmannen för kampanjen Muhammad Anwar Esmatt al-Sadat (Anwar Sadats son?) sa till al-Jazeera.net att fredsavtalet mellan Egypten och Israel som slöts i Camp David inte tvingar Egypten att sälja gas till Israel till ett underpris. Att den inte tvingar Egypten att sälja gaz till Israel över huvud taget och menade att det finns saker som tyder på att ledare inom Hizb Watan (det styrande partiet i Egypten) själva tjänar stora pengar på affären.

Ibrahim Zahran, expert på olje- och gasfrågor menar att affären hotar Egyptens tillgång till gas då den gäller 18 triljoner kubikfot gas av de 28 triljoner Egypten har. Regeringen hävdar att Egypten äger 75 triljoner kubikfot gas men Zahran menar att det inte stämmer. I så fall tyder det på att Egypten själv får behålla mindre än hälften av den gas som landet behöver självt.

Egypten får 75 cent för en miljon BTU medan samma mängd alltså en miljon BTU kan säljas på världsmarknaden idag för ett pris som hamnar någonstans mellan 12-14 USD.

Aljazeera.net/Arabic 

SvD SvD1 DN