Abbas firar och firar

38.jpg

Skamfläcken, av Omayya Joha

Abbas har bråda dagar med att fira än det ena än det andra. Och faktiskt, karln skäms inte idag att fira upprättande av den palestinska myndigheten som hittills har fört med sig en enda positiv aspekt: den har fört över Israels ekonomiska ansvar för de ockuperade områdena från Israel till palestinska myndigheten.

För som den ockupationsmakt Israel är, är de ansvariga att se till att de ockuperade har allt de behöver. Istället har man avancerat från icke ansvar till möjlighet att fängsla ett helt folk, förinta dess ekonomi och svälta ut det systematisk som det sker i Gaza, exempelvis.

I sitt firande krävde Abbas krossandet av Hamas och bedyrade att han vänder sig till Israel med allvarligt menat vilja till fred. ”Det är dags att krossa detta gäng som med vapenmakt tog över kontrollen av Gaza för att HANDLA med vårts folk lidande och tragedier.”

Jag bara undrar: Vem är det som handlar? Vem är det som tar emot hundratalsmiljoner USD av Bushadministrationen?

”Jag vänder mig direkt till det israeliska folket och regeringen och säger till dem: vi är fast beslutna att gå med på verklig fred med dem i båda våra framtida generationers intressen.”

Jo, jo, Olmert har svarat genom att meddela EU:s utrikespolitiske samordnar Solana att Israel insisterar på att grunden för förhandlingar med palestinierna EFTER ANNAPOLIS  är erkännandet av Israel som en stat för det judiska folket.

Undra vad Abbas ska fira härnäst. Det palestinska folktes ULTIMATA NAKBA?

DN SvD

En judisk stat

woman2-naji-al-ali.gif

Vissa nyheter från Mellanöstern är så ohyggliga att de får blodet att frysa i ens ådror. En sådan nyhet är kravet från Israels premiärminister Ehud Olmert på palestinierna att de ska erkänna Israel som en judisk stat.

För det första: Israel har aldrig varit en judisk stat. Om man ska sjunka så lågt och börja resonerna som vissa religiösa stollar gör utan att skämmas, kan man ju gå tillbaka till gamla testamentet och finkamma det på otaliga bevis på att när vår olyckssaliga anfader kom till Palestina så var landet redan fullt av en massa andra folkslag. Han hade ingenting där vilket tvingade honom att köpa platsen där han begravde Sara.

Men om man vill hålla sig till idag, om man vill behålla förståndet, måste man säga ifrån å det skarpaste. Ett sådant krav kan varken palestinierna eller någon i världen gå med på. För trots att fredprocessen so, startade tack vare europeiska ansträngningar är idag kapat av samvetslösa amerikaner och israeler, så borde det finnas människor på denna olyckliga planet som är tillräckligt förståndiga för att inse vidden av katastrofen som ett sådant erkännande kommer att leda till.

Det sista världen behöver just nu är en ny flyktingkatastrof. Ett erkännande av staten Israel som en judisk stat innebär att de palestinier som lyckades klamra sig fast vid sina hem och sina byar när Israel bildades, och som inte är judar utan kristna och muslimer, kommer att fördrivas. Förr eller senare.

Jag skulle vilja se den palestinska ledaren som skulle gå med på ett sådant krav. Och jag skulle vilja se den som kan förebrå palestinierna för att de inte går med på ett krav, i ett bedrägeri till en fredsprocess, som inte kommer att ge dem en självständig stat utan kommer att förvandla resten av dem till flyktingar.

Annapolis lovar verkligen att bli en vedervärdig tillställning där man tänker flå palestinierna levande och beröva dem det sista de har, istället för att lämna tillbaka det man stulit från dem med våld.