Eid al-Fitr på SVT

27345_1167125931gif.gif

16- Och mins vad denna skrift har att säga om Maria . Hon drog sig ifrån de sina till ett avskilt rum i öster :

17- och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom att anbringa ett förhänge . Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad .

18- Då ropade hon : Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig , kom inte nära mig om du fruktar Gud.

19- Ängel sade ; Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre med hälsningen ; Jag skall skänka dig en son ,  ren och rättfärdig.

20- Hon sade : hur skulle jag , som ingen man har rört ,kunna få en son ?  Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv.

21- Ängeln svarade: Det skall bli som jag har sagt , Din Herre säger : Detta är lätt för Mig och det sker för att han skall bli ett tecken för människorna och symbol för Vår nåd .Så har Vi beslutat.

22- Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt.

23- Och när hennes tid var inne drev henne födslovåndorna att ta stöd mot en palmstam och hon utbrast, Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta skedde .

24- Då hörde hon någon som ropade nedifrån palmens rot ; Sörj inte , Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina fötter .

25- och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig.

26-Ät och drick och var vid gott mod ; Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse , låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den nåderike att avhålla dig från tal , och att du därför i dag inte skall tala till någon människa .

27- I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: Maria , du har gjort något oerhört .

28- Du Arons syster .Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa.

29- Då pekade hon på barnet . Men de svarade : Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn som ligger i sin linda .

30- Då talade han till dem : Jag är Guds tjänare . Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet .

31-Han har väsignat mig , var jag än befinner mig , och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga .

32- och att älska mina moder och visa henne aktning , och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

33- och Guds fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda .

Hör texten av imamen med den vackraste rösten och Koranrecitationen i Sverige, Shaikh Haytham Rahmeh, på SVT 2 ikväll klockan 22.10.

 

Annonser