Igår talade Nasrallah

arabfforbundet.jpg

Arabförbundet, av Omayya Joha, Palestina

  Vi är väl en 250 000 000 araber idag och många ledare är vi begåvade med. Ändå, går de flesta av oss och väntar på att just Nasrallah ska tala, så att vi kan höra några sanna, meningsfulla ord. Det är inte många av oss som delar hans tro och hans syn på saker och ting. Men han är fortfarande den som säger de smärtsamma sanningar som det är nyttigt för oss att höra. Och om man ser till hans bakgrund, så har han inte så mycket att ståta med, varken kungligt börd eller nära släktskap med profeten, som några av våra kungar kan göra.

Igår talade han på Jerusalemdagen som har blivit en tradition, den fjärde fredagen i Ramadan. Han talade om palestiniernas lidande. Han talade om svälten och lidandet i Palestina medan det sammanlagda arabiska saldot i amerikanska banker uppgår till tusentals miljardet USD. Om man vill hårddra det hela kan man påstå att det är arabiska dollar som håller USA flytande. Nasrallah tiggde och bad araberna att se till att palestinierna har mat för dagen och det de behöver av medecin och annat livsnödvändigt. Han menade att palestinierna inte behöver någon arabisk hjälp för att slåss och hålla ut mot ockupationen. Det är de fullt kapabla att göra på egenhand, bara de förblir vid liv.

Och om palestininerna i Libanon varnade han för nya planer på angrepp på andra palestinska flyktingläger. Han sa att det är inte militära aktioner mot flyktinglägren som behövs, utan drägliga livsvillkor för palestinierna. Sociala lättnader och human behandling.

Efter Palestina talade han om Irak. Han menar att förslaget om delningen av Irak inte alls är så oskyldig och sent påkommen som man vill påskyna frå USA:s håll. Den har funnits med från början menar han. Han bskyllde USA för våldet mellan olika etniska och religiös grupper i Irak. Han sa att det började mellan Shia och sunnimuslimer, utvecklades till sunnu-sunnistrider som i Anbar och nu är på väg att bli Shia-Shiastrider och mellan araber och kurder, kurder och turkmener tills irak faller sönder totalt. Det var inte med lite sorg som han påminde om att irakierna, som bor i ett land med världens andra största oljereserv, inte har mat att bryta sin fasta med utan är helt beroende av matpaket.

Till sist talade han om situationen i Libanon. Han fick många att le häpet när han talade om sambandet mellan mord på libanesiska parlamentariker och Säkerhetsrådets sammanträden för behandlingen av den internationella domstolen som ska utreda mordet på Hariri. Varenda gång en libanesisk parlamentariken mördats, så har det skett inom samma dygn som säkerhetsrådet skulle sammanträda för att behandla Hariri-domstolen. Han menade att syrierna skulle vara ofattbart dumma, om de dödade libanesiska parlamentariker samma dag som domstolen rycker allt närmare, med säkerhetsrådets ovilja att undersöka möjligehten till att förövarna kanske inte alls är syrier. Det finns det som enligt Nasrallah pekar på att det är Israel ligger bakom morden. Metoderna som har använts är så pass avancerade och attentaten är så välutförda i kristna omdråden där libanesiska muslimer och syrier aldrig har haft tillräckligt med kännedom om eller kontakter med. Däremot är det gott om exempel på israelisk närvaro i de områden som under det libanesiska inbördeskriget var stängda för libanesiska muslimer och för syrier.

Han uppmanade USA att följa demokratin som de förespråkar och gå direkt till folken i Palestina, Libanon och Irak. Han tyckte att det i demokratins namn borde vara rimligt att fråga palestinierna vad de anser om ockupationen och hur de vill komma ur sin situation. Libaneserna skulle också tillfrågas om vilken president de vill ha. Irakierna skulle tillfrågas om den amerikanska ockupationen och hur situationen skall lösas där.

Till slut vädjade Nasrallah till Arabförbundet och Saudiarabien i synnerhet, vilket aldrig skett förut, att inte erkänna staten Israel och normalisera sina relationer till det, så länge det inte medför en lösning för palestinierna och ett slut på deras lidande.