Terrorstämpel eller Alexanderhugg


La, Nej, på arabiska av Naji al-Ali

Igår fängslades tio kända saudier anklagade för terrorverksamhet. De är en före detta domare, advokater, läkare, universitetslärare och affärsmän. Dr. Haytham Manna, en av arabvärldens mest kända människorättsaktivister, som tillsammans med Dr. Moncef Marzuki leder Arabiska Människorättsorganisationen från Paris, vädjade igår till saudierna att frige dem, eller åtminstone den av dem som är rullstolsbunden och behöver en hel del hjälp och vård. Det visade sig att Dr. Manna, känner personligen sex av dem och har haft med de andra fyra att göra utan att träffa dem.
Dr. Manna och Dr. Marzuki, samarbetar inte med några terrorister. Är det någon på denna glob som vet vad skillnaden är mellan arabiska terrorister och arabiska människorättsaktivister och regimkritiker så är det Dr. Manna och Dr. Marzuki.
De visade sig att dessa herrar, som nu terrorstämplats och kastats i fängelse har skrivit under tre dokument som kräver demokratiseringen av det saudiska samhället. De har samlat in pengar till människorättsorganisationer i bl.a. Palestina.
Det räckte för att terrorstämpla dem. Terrorstämpeln har blivit det svärd med vilket man löser den gordiska knuten i många arabländer, det vill säga besvärliga medborgare med krav på demokratisering och mänskliga rättigheter!

Annonser