Al-Jazeeras Forskningscentrum: Målen

Mostefa Souags egen beskrivning av projektet ”Al-Jazeeras Forskningscentrum” i Doha, Qatar:

Al-Jazeeras Forskningscentrum är en självständig institution för vetenskaplig forskning som håller på att etableras sedan början av 2006 inom mediekoncernen al-Jazeera. Syftet är att vara ett kunskapsmässigt och vetenskapligt stöd för al-Jazeera, att stödja den vetenskapliga forskningen i regionen och sprida kunskap genom alla tillgängliga högteknologiska medier och IT-kommunikation. Detta ska genomföras genom att bygga ett nät av forskare, sakkunniga, specialister, intellektuella och andra som utmärker sig inom den vetenskapliga forskningen.
Syftet med forskningscentret är att uppnå målen som al-Jazeera arbetar för och för att stärka nätverkets budskap. Det kan bara uppnås genom vetenskapliga metoder som uppfyller objektivitetens och frihetens krav. Och genom att fastslå al-Jazeeras motto:

”al-Ra`y wal Ra´y al-akhar”, vilket på svenska betyder ungefär: ”Den ena synpunkten och Den andra”, och genom att hålla kontakten med allmänheten, riktningarna inom den allmänna opinionen, genom att mäta, analysera och offentliggöra. (opinionsundersökningar).
Målen:
1- Att bygga upp en kunskapsbank som koncernens olika kanaler kan stödja sig emot i sitt journalistiska och institutionella arbete.
2- Att bidra när det gäller att definiera strategiska mål och utvärdering av olika ståndpunkter.
3- Att definiera de stora utmaningarna som möter arbvärlden och vara delaktiga i att hitta sätt att bemöta dem.
4- Att stärka dialogen och samarbetet mellan akademikerna, forskarvärlden, och det civila samhället hemma och ute i världen.
5- Att bidra med en arena för dialog, bättre kännedom och samförstånd mellan olika kulturer, civilisationer och trosriktningar.

Annonser